ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Όλα τα γυαλιά ηλίου που εμπορευόμαστε, ακολουθούν την Ευρωπαϊκή οδηγία89/86/EEC και είναι συμμορφωμένα με το πρότυπο:NF EN:/2005/A1: 2007, που αφορά "Γυαλιά Ηλίου Γενικής Χρήσεως". Επίσης, είναι πιστοποιημένα για προστασία επιπέδου UV400. Αυτό σημαίνει πως φιλτράρουν το 99-100% των ηλιακών ακτινοβολιών UVA και UVB.

Πιστοποίηση Γυαλιών Ηλίου

Κάθε προϊόν, συνοδεύεται από το ενημερωτικό έντυπο (Booklet) του κατασκευαστή.

Στο έντυπο αυτό περιγράφονται κυρίως η απορροφητικότητα και η κατηγορία (1, 2, 3, 4) του γυαλιού ηλίου, που αναφέρεται στη χρήση του σχετικά με τις συνθήκες φωτεινότητας του περιβάλλοντος. Στο ίδιο έντυπο αναφέρεται επίσης ότι πληρούνται οι όροι κατασκευής και ασφάλειας που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα γυαλιά ηλίου.

Πιστοποιητικά γυαλιών ηλίου e-chap.gr

Στην σελίδα του κάθε προϊόντος ξεχωριστά, αναγράφεται σε ποια κατηγορία προστασίας (Cat.)ανήκει, καθώς και το ISO με το οποίο είναι συμμορφωμένο.